Imenovano telo

Imenovano telo

Inspekcijski pregledi opreme pod pritiskom

ispitivanje opreme pod pritiskom

Imenovano telo je akreditovana kontrolna organizacija koja je imenovana od strane Ministarstva rudarstva i energetike da se u njegovo ime može baviti inspekcijskim poslovima prema važećim Pravilnicima Republike Srbije

Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom(1) (Sl. Glasnik RS broj 87/2011);


Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe(2) (Sl. Glasnik RS broj 87/2011 i 75/2013

Osnovna delatnost Imenovanog tela „TERMOENERGETIK PLUS“ d.o.o. Beograd je pružanje usluga:

 1. Razvrstavanja opreme pod pritiskom
  Obzirom na moguću opasnost po bezbednost i zdravlje ljudi potrebno je novu opremu i opremu koja je već u upotrebi prvo razvrstati u visok ili nizak nivo opasnosti.

  Razvrstava se oprema pod pritiskom kao što su na primer rezervoari za vazduh, za tečni naftni gas, za amonijak, kotlovi, bojleri, autoklavi, izmenjivači toplote, cevovodi itd. Sve je to kao zakonsku obavezu defnisao i Pravilnik (2)

 2. Pregledi i ispitivanja opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe

 3. su veoma važni i predstavljaju pravi način da se proveri i dokaže da li je nova oprema ili oprema u upotrebi ispravna i da li je njeno korišćenje bezbedno, a sve je to kao zakonsku obavezu definisao i Pravilnik (2).

  Korisnik/vlasnik opreme pod pritiskom je u obavezi da angažuje imenovano telo kako bi izvršio neophodne preglede u propisanim intervalima a u zavisnosti od potrebe:
  • prvi pregled pre puštanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opa snosti u rad,
  • periodični pregled opreme pod pritiskom (spoljašnji, unutrašnji i ispitivanje pritiskom),
  • vanredni pregled opreme pod pritiskom i
  • pregled pre ponovnog puštanja u rad.

  Rokovi za redovne periodične preglede opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti počinju da teku danom stavljanja te opreme u upotrebu, a intervali pregleda su, u zavisnosti od vrste opreme, definisani Pravilnikom (2).

  Uz preglede opreme sprovodimo i ostala potrebna dodatna ispitivanja kao dokaz da je oprema pod pritiskom bezbedna za rad i upotrebu.

 4. Ocenjivanje usaglašenosti nove opreme pod pritiskom kategorija II, III i IV prema Pravilniku (1) i relevantnih harmonizovanih standarda.

 5. Ukoliko se bavite proizvodnjom ili kupujete novu opremu pod pritiskom potrebno je izvršiti ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom koje sprovodimo prema sledećim modulima:
  • Modul A1 (unutrašnja provera proizvodnje sa nadzorom završnog ocenjivanja)
  • Modul B (pregled tipa, potvrđuje da reprezentativni uzorak opreme zadovoljava zahteve Pravilnika (1) - Modul B1 (pregled projekta da bi se proverilo i potvrdilo da li ispunjava zahteve Pravilnika (1) )
  • Modul C1 (usaglašenost sa tipom opisanim u sertikatu o pregledu tipa i zahtevima Pravilnika (1))
  • Modul F (verikacija proizvoda koji je u skladu sa tipom opisanim u sertikatu o pregledu tipa ili pregledu projekta i zahtevima Pravilnika (1))
  • Modul G (pojedinačna verikacija koja potvrđuje da oprema ispunjava zahteve Pravilnika (1) )

  Pregleda tipa i verifikacije usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom, prema odredbama Pravilnika o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod pritiskom (Sl. glasnik RS 87/2011) i relevantnih harmonizovanih standarda,

 6. Odobravanja postupaka izrade nerastavljivih spojeva na opremi pod pritiskom kategorije II, III i IV prema Pravilniku (1)u skladu sa tačkom 3.1.2. iz Priloga 1. Pravilnika (1).

Usluge kontrolisanja se realizuju na lokacijama naručioca (proizvođača, vlasnika ili korisnika procesne i termoenergetske opreme), kao i u sedištu firme.


Kontrolno telo tipa A, prema standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Kontrolno telo „TERMOENERGETIK PLUS“ d.o.o. zapošljava visokostručan kadar sa iskustvom u oblasti investicija i održavanja tehničkih sistema, projektovanja, izrade i sanacija opreme pod pritiskom, obezbeđenja i održavanja sistema kvaliteta (QA/QC), izrade tehničke dokumentacije, analize i vođenja projekata, procene preostalog veka opreme, kontrolisanja, ispitivanja, tehničkih pregleda i analize opreme i materijala, izgradnje i nadzora nad mašinskim instalacijama i zavarivačkim radovima. Inženjeri Kontrolnog tela poseduju licence odgovornih projektanata i izvođača radova, EWE, PED i NDT sertifikate.


O pravilnicima i propisima koji će se primenjivati od 2023 se možete informisati na stranici SMEITS

Zahtev možete poslati e-mailom