Kalendar obaveza

Kalendar obaveza prema opremi pod pritiskom

Svake godine 2 god 3 god 5 god 9 god 10 god
Ispitivanje ​Pritiskom Ventil sigurnosti Manometri - - - -
Ispitivanje ​Pritiskom Gasna instalacija - - - Ispitivanje kotla Ispitivanje posude
Pregledi Kotla Spoljašnji - Unutrašnji - Ispitivanje pritiskom -
Pregled Cevovod - - - Spoljašnji i pod pritiskom - -
Pregled Posude - Spoljašnji - Unutrašnji - Ispitivanje pritiskom