Gasne instalacije

Gasne instalacije

Provera i kontrola gasnih instalacija

Gasne instalacije

U kotlarnicama

Prema važećem pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica po službenom listu SFRJ Br.10/90 i 52/90 prema članu 73 definisani su rokovi ispitivanja jednom godišnje.

Po članovima 46, 47 i 48 pravilnika vrše se ispitivanja na nepropusnost i čvrstoću gasnih instalacija (rampi)

Ispitivanje gasne instalacije obuhvata ispitivanje instalacije od merno regulacione stanice do potrošača, uključujući i ispitivanje gasnih ventila koji se nalaze na njoj:

  • Sigurnosnih uređaja za gasno regulacione stanice i instalacije (gasne rampe) prema SRPS EN 14382
  • Regulatori pritiska za postrojenja za snadbevanje gasom SRPS EN 334
  • Automatsko zaporni ventil za gasne gorionike i gasne aparate prema SRPS EN 161
  • Unutrašnje gasne instalacije

    Ispitivanje se vrši prema važećem pravilniku o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije po službenom listu SRJ Br.20/92 i 33/92 prema članvima 138, 139, 140 i 141.

  • Restorani, profesionalne kuhinje, gasni roštilji...