Laboratorija

Ispitivanje na terenu

Ovaj kombi je prvi i jedini u Srbiji iz naše delatnosti specijalno prilagođen za rad na terenu.

Laboratorija na terenu

Usluga je namenjena pre svega proizvođačima koji ne mogu zaustavljati proizvodnju na duži vremenski period.

Naročito kada se radi o proizvođačima prehrambenih proizvoda.

Kako bi korisnici ispunili redovnu zakonsku obavezu vezanu za proveru ispravnosti ventila sigurnosti minimum jednom godišnje naša ekipa ispitivača može doći na lice mesta.

Na taj način se u najkraćem mogućem roku obavlja ispitivanje i podešavanje opreme.

Ušteda je velika: nema trasporta ventila od korisnika do laboratorije i nazad (u nekim slučajevima je potrebno i više puta), nema čekanja za pregled, zaustavljanje proizvodnje se svodi na najkraće moguće. Vreme stajanja mašina vezanih za proces proizvodnje ili hladnjača predstavlja ogroman gubitak za svakog proizvođača te je i najskuplje.

Ovaj kombi je prvi i jedini u Srbiji iz naše delatnosti specijalno prilagođen za rad na terenu.

Opremljen je vrhuniskim alatima najpoznatijih proizvođača opreme za industijske armature, stega, strug, zaštitnu opremu, vijčanu robu, potrošni materijal, posebne police i fioke testirane na prevrtanja i sudare...

U potpunosti omogučava nezavistan rad i predstavlja pravu ozbiljnu laboratoriju na terenu, poseduje čak i svoje napajanje el.energijom 220V.

Ravni zaporni ventili, nepovratni, reduciri, umanjivači pritiska, prestrujni, kondenz lonci, zasuni od NO40 do NO450...

Laboratorija.

U kombi je smeštena i laboratorijska oprema za ispitivanja ventila sigurnosti.

Sto za istitivanja, boce sa N2, pumpe, zaptivači...

Proveravaju se ispravnost, funkcionalnost, zaptivenost i čvrstoća svakog ventila.

Baždarenje ventila sigurnosti na licu mesta je za nas uobičajena praksa.

Uz ovako bogato opremljeno vozilo kvalitet usluga u Vašem preduzeću je bolji a za nas predstavlja pravo zadovoljstvo.

"Budite sigurni"

Ukoliko ste zainteresovani za ovu uslugu kao i za prezentaciju naših mogućnosti kontaktirajte nas. To možete učiniti tako što će te nam poslati popunjen obrazac "Poziv za prezentaciju" (preuzeti ovde) i naše vozilo sa predstavnicima će doći na vašu adresu.

Zahtev možete poslati e-mailom ili faksom 011/2993-992